Beferzen grienten

  • Frozen vegetables

    Frozen grienten

    Beferzen griente is in soarte fan beferzen iten, dat is in lyts pakket iten dat wurdt makke troch it friezen fan farske grienten lykas piper, tomaten, beannen en komkommers op 'e leechste temperatuer en sa gau mooglik nei ferwurking.